שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאזור מסחרי - נתיבות תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)