אזור תעשיה - נתיבות הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)