אזור להתישבות חקלאית - יתיר הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)