67 מגרשים - בנה ביתך ד' - עומר הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)