מוסדות ציבור - בית ספר ומועדוני נוער - אופקים תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)