שינוי יעוד מאזור מגורים קומה אחת למסחר ומגורים - אופקים הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)