תחנת דלק ליד צומת ציחור - חבל אילות תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)