כביש מעלה סיירים אילת תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)