מגרש 3-3 A - רחוב השיטה 105 - עומר הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)