ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית מס' 2008001 מתאריך 06-01-2008