שכונה 1 - מגרש 229 - חורה הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)