הסדרת מגרש מס' 55 ברח' קיבוץ גלויות הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)