בניית 14 קוטג'ים תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)