שכונת הדקל - אילת תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)