הגדלת אזור מגורים א' ושטח לבניני ציבור קטע דרום מזרחי של רובע 13 תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)