שינוי יעוד משטח לא לבניה לאזור מתקנים (אנטנות בזק) אילת הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)