שינוי לתוכנית מיתאר , קטע צפוני של דרך מהירה תקנון מוקלד (נספחים)