שינוי בהנחיות בניה העיר העתיקה תקנון מוקלד (נספחים)