שינוי בהנחיות בניה העיר העתיקה הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)