שינוי בהנחיות בניה רח' ביאליק 16 (פינת אסף הרופא) תקנון מוקלד (נספחים)