שינוי בהנחיות בניה רח' ביאליק 16 (פינת אסף הרופא) הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)