שינוי בהנחיות בניה רח' ביאליק 16 (פינת אסף הרופא) תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)