ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב' מס' 2007006 מתאריך 17-07-2007