שינוי בזכויות בניה במגרש 82 באזור התעשיה תקנון מוקלד (נספחים)