אזור תעשיה נתיבות שינוי מאזור תעשיה לשטח מסחרי תקנון מוקלד (נספחים)