אזור תעשיה נתיבות שינוי מאזור תעשיה לשטח מסחרי תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)