שינוי בקו בנין צדדי מ- 3מ' ל- 2.5מ' אשל 52 תקנון מוקלד (נספחים)