איחוד מגרשים להקמת מבנה ציבור - מסגד שכונה 11 תל שבע תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)