שינוי יעוד ממגורים לבנייני ציבור תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)