אזור תיירות ונופש בין להב דביר הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)