אזור תיירות ונופש בין להב דביר תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)