שכונה 1 חורה שלב ב' הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)