שינוי בהנחיות בניה - שכונה 4 בחורה תקנון מוקלד (נספחים)