אזור תעשיה דרומית לבית הגדי הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)