יעוד שטח לצרכי תיירות ונופש - קיבוץ ברור - חיל תקנון מוקלד (נספחים)