יעוד שטח לצרכי תיירות ונופש - קיבוץ ברור - חיל הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)