יעוד שטח לצרכי תיירות ונופש - קיבוץ ברור - חיל תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)