תחנת תדלוק קיבוץ אורים הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)