מושב זוהר הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)