מושב ניר ישראל הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)