אזור מגורים - מושב נוגה הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)