אזור מגורים - מושב נוגה תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)