בית ספר אזורי קיבוץ גת תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)