שינוי יעוד מאזור מגורים(נחלות) לשטח לבניני ציבור מושב תלמים - שיקמים הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)