שינוי יעוד מאזור מגורים(נחלות) לשטח לבניני ציבור מושב תלמים - שיקמים תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)