מושב לכיש - שינויים והסדרת יעודי קרקע הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)