גבעה 69 - פארק צרפת תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)