תחנת תדלוק צומת נגבה הוראות התכנית - מאושרות - חתום (הוראות התכנית)