הקמת אתר תיירותי באזור שדה בוקר אבי סיורי מדבר תקנון מוקלד (נספחים)