הקמת אתר תיירותי באזור שדה בוקר אבי סיורי מדבר תשריט התכנית - מאושר - חתום (תשריט התכנית)